Festival Performa & Platforma 2016 - 21. festival sodobnih performativnih praks Performa in 10. Platforma sodobnega plesa

Preprosto

Vse mora biti tako preprosto, kot se le da, vendar ne bolj preprosto.
(Albert Einstein)

Preprostost je umetnost.
(Dominique Loreau)

Tretja edicija združenih festivalov postavlja v središče pojem PREPROSTOST, ki jo v umetnosti, znanosti ali nasploh v življenju pogosto ugledamo v lucidnosti predstavljene ideje, do katere pridemo po dolgi in zapleteni poti učenja, osredotočanja, redukcije, motrenja bistva. Preprostost bistva in esence umetniškega dela, ki ga ne spremlja navlaka nepotrebnih mašil. Ali drugače: "It's a matter of simplifying. Practice removing extraneous ideas... until you have only what's needed to express a simple thought." (Leo Babauta). Preprostost kot tisto izvorno jedro uspešne ideje. Preprostost kot zamisel, iz katere je vzniknil festival Platforma sodobnega plesa pred desetimi leti.

S tem izzivom, ki usmerja skupno delo, kreiranje in transformiranje programske politike dveh festivalov, ki sta nekoč orala ledino vsak s svojo vizijo, sva vstopili v iskanje načinov povezave in prepletanje dveh principov in dveh vizij. Prekoračiti ustaljene vzorce in ponuditi ter tako prevprašati možnosti obstoja drugačne organizacije.

Letos izpostavljamo programsko navezo s Poletnim lutkovnim pristanom Lutkovnega gledališča Maribor, saj se bodo vsi trije festivali zaključili sočasno z gostujočo predstavo, ki bo vključevala preplet glavnih žanrskih atributov festivalov. S tem pa tudi postopno približevanje in izpolnjevanje vizije, da iz festivalskih logik preidemo v kreacijo platforme, ki povezuje med seboj razkropljene akterje in ustvarja pogoje za izmenjavo znanj.

To je tudi čas, ko se vračamo k samim začetkom: h generaciji, ki je takrat šele prihajala in ob njej generaciji, ki bo v polje profesionalne kulture šele vstopila. Sobivanje obeh šele razpre odnose, pokaže na razlike, kontinuitete in diskontinuitete ustvarjanja, vzpostavljanja in oblikovanja poetik, estetik in tudi teh, še vedno svojstvenih in navidez izoliranih svetov. Zato smo letos povabili ustvarjalce in ne predstav v klasičnem pomenu. Njihovi prikazi večinoma
predstavljajo nove produkcije. Posledično temu vznikajo številna vprašanja:

Ali lahko pojem novosti ostane v mejah preprostosti? Koliko od tega je že bilo videnega in kakšni so današnji formati novih produkcij? Kako prakticirati umetnost v vsakdanu? Ali to zahteva poseben prostor, čas in  fokus?

Plastenje že poznanih okvirjev, ki na drugačen način prinašajo nova ali že znana spoznanja in sporočila. Ko smo že toliko nasičeni z vsemi nakopičenimi stvarmi, da si enostavno želimo čim bolj enostavnih preprostih rešitev.

Preprostost je umetnost. In preprostost je izziv, vedno znova – v umetnosti, delu, delovanju, življenju.

Dobrodošli na poti iskanja preprostosti!

Jasmina in Mojca


Festival Performa & Platforma 2016 - 21. festival sodobnih performativnih praks Performa in 10. Platforma sodobnega plesa - Uvodna stran